عشق و عاشقی

حوصله ات که سر می رود،
با دلـــــــــــــم بازی نکن من در بی حوصلگی هایم،
با تو زندگی کرده ام...
تقدیم به شما عزیزان 🌹